Välkommen på vårt populära frukostseminarium den 22:a mars!
Modernisera din bokslutsprocess
- Gå från manuella och Excel-baserade arbetssätt till effektiva och automatiserade processer

På seminariet kommer vi att presentera

 • Trender inom bokslutsprocessen idag och varför automatisera den.
 • Attendo berättar om sin bokslutsprocess
 • Adra presenterar sina effektiva och moderna programvarulösningar:

  • Skapa ett genomtänkt arbetsflöde med styrning, arbetsfördelning och checklistor
  • Standardisera och dokumentera arbetsrutiner
  • Effektivisera arbetet på de mest transaktionsintensiva konton
  • Tydlig godkännandeprocess, vem har gjort vad och när
  • Modern digital dokumentation och arkivering
  • Dashboards för ledning och medarbetare i realtid
 • Få spårbarhet och säkerställ internkontroll i den finansiella rapporteringen

Anmäl dig och dina kollegor idag - antalet platser är begränsat!


 

När: Den 22:a mars kl. 08.30-09.45. Frukost börjar serveras från kl. 08.00.

Vart: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6 101 23 Stockholm (T-centralen).

Kostnad: Ingen, vi bjuder naturligtvis.

Kontakt: Om du har frågor, kontakta elena.fernandez@adra.com


Om Attendo
Sveriges äldsta omsorgsföretag, grundat 1985. Svensk verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt  individ- och familjeomsorg. Finns idag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Totalt 20 000 medarbetare på cirka 500 enheter i Norden. 40 av de 50 högsta cheferna i Attendo är kvinnor. Läs mer
Kom och lyssna till hur Trintech-Adra kan hjälpa just din organisation modernisera och effektivisera arbetet på ekonomiavdelningen. Att utföra komplexa arbetsuppgifter manuellt i kalkylark är ineffektivt och tidskrävande. Allt arbete som läggs ned där behövs på annat håll. Lösningen är att automatisera processerna med specialanpassade programvarulösningar.


På frukostseminariet har du möjlighet att höra hur Attendo har implementerat Adras lösningar och uppnått bättre överblick, standardiserade arbetssätt och kontroll.

ANMÄL DIG HÄR!

Adra, Arenavägen 61, Stockholm  |  Telefon: 08-725 9100  |  E-post: info.se@adra.com