FINANCIAL CLOSE - BENCHMARK REPORT

En inblick i viktiga trender, drivkrafter och behov i bokslutsprocessen.

Vi på Adra har genomfört en undersökning för att fastställa de stora utmaningarna på ekonomiavdelningen beträffande arbetsprocesser och rutiner vid bokslutet.

Undersökningen fokuserade på företag i Europa och USA som utför olika typer av avstämningar månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Klicka här för att ladda ned till din dator (PDF)

Undersökningsresultatet visar bland annat:

  • Endast 28% litar på redovisade siffror
  • Personalen litar på siffrorna mycket mindre än cheferna
  • 90% är under press att stänga snabbare
  • Endast 39% är nöjda med kvaliteten bokslutsprocessen

Ladda ned rapporten

Adra, Arenavägen 61, Stockholm  |  Telefon: 08-725 9100  |  E-post: info.se@adra.com